Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası

ORGANLAR

Genel Yönetim Kurulu Üyeleri
Mehmet ÇAK (Genel Başkan)
Nuri DİRİCANLI (Genel Sekreter)
Ömer AY (Genel Mali Sekreter) 
Kemal ÖZORMAN (Genel Örgütlenme Sekreteri)
Erhan UREL (Genel İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sekreteri)

Genel Denetim Kurulu Üyeleri
Esengül KAPLAN
Refik BAYRİ
Bilal TEMİZ

Genel Disiplin Kurulu Üyeleri
Gazel BIRNA
Hakkı BİLİCİ
Bülent ÇELİK

İletişim
info@btosen.org.tr
05304924478