Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası

Genel Merkez Organlar

Genel Yönetim Kurulu Üyeleri
Mehmet ÇAK (Genel Başkan)
Nuri DİRİCANLI (Genel Sekreter)
Ömer AY (Genel Mali Sekreter) 
Kemal ÖZORMAN (Genel Örgütlenme Sekreteri)
Murat ULAŞ (Genel Eğitim Sekreteri)
Murat Eren (Genel Hukuk ve TİS Sekreteri)
Erhan UREL (Genel İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sekreteri)

Genel Denetim Kurulu Üyeleri
Esengül KAPLAN
Refik BAYRİ
Bilal TEMİZ

Genel Disiplin Kurulu Üyeleri
Gazel BIRNA
Hakkı BİLİCİ
Bülent ÇELİK

İletişim
info@btosen.org.tr
05304924478

İstanbul Şubesi

Şube Yönetimi

İlhan KAYA (Şube Başkanı)
Özcan AYDIN (Şube Sekreteri)
Yılmaz ADAŞLIK ( Şube Mali Sekreteri)
Murat YENİ (Şube Örgütlenme Sekreteri)
Hüseyin UÇAR (Şube Eğitim Sekreteri)