Dayanışma Aidatıyla ilgili Merak Ettiklerinizi Dr. Murat Özveri ’ye Sorduk

AIDAT

BTO-SEN

3/4/20241 min read

Dayanışma Aidatıyla ilgili Merak Ettiklerinizi Dr. Murat Özveri ’ye Sorduk
1. Yetkili olan sendikaya üye olmayan işçiler toplu iş sözleşmesinden faydalanabilir mi? Faydalanabilir ise nasıl faydalanabilir?
2. Dayanışma aidatı dilekçesi kime verilir?
3. Dayanışma aidatı dilekçesi ne zaman verilir?
4. Yetkili sendikaya üye olan işçi ile bu sendikanın üyesi olmayıp da dayanışma aidatı veren işçi arasında bir ayrım yapılabilir mi?
5. İşyerinde imzalanan toplu iş sözleşmesinde geçmişe dönük kimi parasal veya sosyal hakların bulunması durumunda, dayanışma aidatı dilekçesi veren / dayanışma aidatı ödeyen işçi de bu haklardan eşit olarak faydalanabilir mi?
Anayasa Mahkemesi dayanışma aidatı ile toplu iş sözleşmesinden yararlanmaya ilişkin “İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibarıyla hüküm doğurur” kuralını iptal etti.

Anayasa Mahkemesi 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 39. maddesinin (4) numaralı fıkrasının dördüncü cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi. İptal edilen fıkrada, toplu iş sözleşmesinden yararlanmak için imza tarihinden önceki taleplerin imza tarihi itibariyle hüküm doğuracağı öngörülmekteydi.

Anayasa’nın 13. maddesi uyarınca sendika ve toplu sözleşme haklarına getirilen sınırlamaların “demokratik bir toplumda bulunması gereken çoğulculuğa” zarar verdiğini, “sendikalar arası rekabeti haksız şekilde bozduğunu” değerlendiren Anayasa Mahkemesi kuralın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.


Anayasa Mahkemesi’nin basın duyurusu için tıklayınız 

İlgili kararı Resmi Gazetede okumak için tıklayınız