BİRLEŞİK TARIM ORMAN İŞÇİLERİ SENDİKASI 3. OLAĞANGENEL KURULUNU YAPTI

BTO-SEN

3/19/20233 min read

BTO-SEN 3. OLAĞAN GENEL KONGRESİNİ YAPTI:

FİİLİ MÜCADELENİN KENDİ MEŞRULUĞUNU YARATACAĞI BİR MÜCADELE İÇİN BTO-SEN

DİSK’e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası (BTO-SEN) 19 Mart 2023 Pazar Günü, 3. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Katılımın yoğun olduğu Genel Kurul’da, yeni bir yönetimin seçilmesinin yanı sıra sendikanın tüzüğü de baştan aşağıya yenilendi.

Kongrede Genel Başkanlığa seçilen Mehmet Çak şu açıklamalarda bulundu:
BTO-SEN ÖRGÜTLÜ İŞÇİ MÜCADELESİNİ BÜYÜTEN KURUCU YAPILARDAN BİRİ OLACAK

“Fiili mücadelenin kendi meşruluğunu yaratacağı bir mücadele için BTO-SEN’ i örgütlüyor, büyütüyoruz. Son 2 yıldır BTO-SEN hali hazırda bir mücadele hattına oturmuştu. Kamuoyunda ,İstanbul Belediyesi’ndeki Ağaç A.Ş.’ de büyüttüğü mücadele ile bilinirliği arttı. Bu mücadelede pişen arkadaşlarımızla yeni bir yönetim oluşturduk. Kamu işyerlerinde de örgütlenme perspektifimizi güçlendirmek adına, kamu işçisi arkadaşlarımıza da yönetimde yer verdik. İddiamız o dur ki, BTO-SEN önümüzdeki dönemin işçi mücadelesini büyüten kurucu yapılardan biri olacak.”

TÜZÜĞÜMÜZ ENTERNASYONAL İŞÇİ SINIFI HAREKETİNİN DEVRİMCİ KAZANIMLARINDAN OLUŞUYOR

“Ekmeğimiz için, haysiyetimiz için, geleceğimiz için mücadele ediyoruz. Sendika bizim bu mücadelede en önemli örgütlü mevziimiz. Mevziimizi, mücadele ile tariflediğimiz yeni dönemin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirme anlamında bu Genel Kurul bir dönemeci ifade ediyor. Tüzüğümüzü de bu dönemeci kalıcılaştıracak şekilde güncelledik. Geri çağırma hakkından, delege meclisine ve üyelik aidatlarının belirlenmesine kadar birçok düzeyde, enternasyonal işçi sınıfı hareketinin devrimci kazanımlarından oluşan bir anlayışı, tüzüğümüzde hayata geçirdik. Yönetime gelen arkadaşlarımız meclislerimize 2 defa geri çağırılması halinde istifa edeceğine dair taahhütte bulunuyor; ayrıca yönetim organlarında 2 dönem üst üste seçilebilme sınırı getirdik. Sendikaları var eden işçilerin kendisidir. Üye aidatlarımız, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinde; işyeri konseyleri üzerinden belirlenecek. Ancak her hâlükârda, üye aidatlarımız günlük net ücretin yarısını geçemez. Biz kendi elimizle yeni bir sendikal bürokrasi veya sendikal ağalık üretme niyetinde değiliz. Ücretle çalışan yöneticilere ödenecek ücret; en yüksek ücretle çalışan sendika üyesinin maaşını geçemez. Tam aksine tüm organlarımızla işçiler bu sürecin tek öznesi olacak. Son genel kurulda oluşturduğumuz tüzüğümüz, enternasyonal işçi sınıfı hareketinin devrimci kazanımlarından oluşuyor.”

BÜTÜN İŞÇİLERİ SENDİKAMIZA GERÇEK DEMOKRASİ MÜCADELESİ İÇİN DAVET EDİYORUZ

“Tüzüğümüzde de yer alan bir ifadeyi vurgulayarak bitirmek istiyorum: ‘BTO-SEN demokratik, bağımsız bir sınıf ve kitle örgütü olarak; işçi sınıfının hak ve çıkarlarının gerçek demokrasi ortamında kazanılıp geliştirilebileceğinin bilinci içinde, işçi sınıfı ve emekçi halka yönelik her türlü sömürü ve baskının ortadan kaldırılmasını, evrensel temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmayı görev biliyor.” Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık işkolundaki tüm işçi arkadaşlarımıza sesleniyoruz. En ağır işleri yapıp sefalet ücretine mahkum değiliz. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) yayınladığı rapora göre 2022 yılında tespit edilen iş cinayetlerinin %20’sine yakını bizim iş kolumuzda. Sadece geçim derdinin değil canımızın derdi içinde örgütlenmemizi büyütmek gerekiyor. Bu sorumluluğu birlikte sırtlanacak, avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık işkolundaki bütün işçileri sendikamıza davet ediyoruz!”