15-16 Haziran İşçi Direnişi’ nin 54'üncü yıldönümünde yolumuzu aydınlatıyor

Türkiye işçi sınıfı tarihinin en büyük direnişlerinden 15-16 Haziran İşçi Direnişi’ nin 54'üncü yıldönümünde de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

15-16 HAZIRAN DIRENIŞI

6/15/2024

Türkiye işçi sınıfı tarihinin en büyük direnişlerinden 15-16 Haziran İşçi Direnişi’ nin 54'üncü yıldönümünde de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.



Bugün Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihinde bir dönüm noktası olan 15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişinin 54'üncü yıl dönümü.

15-16 Haziran’ı yaratan işçiler büyük bir övgüyü hak ediyor. Bu onurlu kalkışma, yarım asır sonra bugün de ülkemizde işçi sınıfının mücadelesinde referans olma özelliğini koruyor. Bu unutulmaz iki gün, sermayeye ve onun temsilcisi burjuva iktidara unutulmaz bir ders verdi. İşçilerin ayağa kalktığında, hakları için arayışa başladıklarında güçlerini göstermesi açısından eşsiz eylemlerdendir.
Kadın işçilerin ayağa kalkan işçiler içerisinde önemli bir yere sahip olması, yürüyüşün önemli özelliklerindendir.

O dönem içinde sendikal örgütlenmeyi hedef alan yasanın kabulü ile başlayan süreçte 15 ve 16 Haziran 1970’te yüzlerce fabrikadan yüzbinlerce işçi, gasp edilmeye çalışılan haklarına karşı, hafızalardan silinmeyen destansı bir direniş sergilediler. Dönemin iktidarı işçilerin haklı taleplerini ve direnişini bastırmaya çalıştı ve direnişe karşı gerçekleştirilen saldırılarda arkadaşımız hayatını kaybetti. 200’den fazla işçi yaralandı, yüzlerce işçi ve sendikacı sıkıyönetim mahkemelerinde yargılandı, beş binden fazla işçi işten atıldı. Tüm baskı ve saldırılara rağmen işçi sınıfının direnişi sonuç verdi ve Anayasa Mahkemesi’nin 9 Şubat 1971 tarihinde aldığı kararla sendikal hakları yok etmeyi hedefleyen yasa iptal edildi. 15-16 Haziran 1970’te işçilerin örgütlü mücadelesi ile korunan sendikal kazanımlara yönelik saldırılar durmadı, hem askeri darbeler hem de hükümetlerin uyguladıkları neo-liberal bu kazanımlar yok edilmek istendi.



15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişi; insan emeğini sömüren, yok sayan, işçi emeğini alınabilir/satılabilir bir meta haline getiren ve daha fazla kar için işçi canına kıyan sermayeye karşı, işçi sınıfının haklı bir başkaldırısıdır.
15-16 Haziran’ın 54.yıldönümünde, meşru ve demokratik haklarını savunan işçi sınıfı, “sınıf ve kitle sendikacılığı” mücadelesinde ne denli haklı olduğunu, Bugün ne yapacağız sorusunun cevabı niteliğindedir. Bugün tüm zamanlardan daha fazla olarak, 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi yolumuzu aydınlatıyor ve mücadelemize ışık tutuyor.
Selam olsun o görkemli işçi direnişini gerçekleştirenlere, selam olsun bu uğurda katledilen işçi sınıfımızın yiğit önderlerine.

Yaşasın Şanlı 15-16 Haziran İşçi Direnişi!

Yaşasın Mücadelemiz, Yaşasın DİSK!