Disk Üyeliği

 

 

 

 

Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası , Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu üyeliği resmen gerçekleşti.